HOT Sparks - шаблон joomla Оригами


Cookie elfogadása

A weboldal cookiekat használ a felhasználói élmény növeléséhez. Részletekért kattints ide..

Elfogadom a feltételeket

 ALPHA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT.

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., mint a Happy&Fit márka hivatalos magyarországi forgalmazója,

(székhely: 1194 Budapest, Hoffher Albert utca 38-40., Cg.: 01 09 730169, a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Alpha-Vet Kft.) által üzemeltetett weboldalak látogatása során megadott személyes adataimat az Adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.

Elfogadom, hogy a jövőben az Adatkezelő a személyes adataimat olyan további, vele együttműködő, indokolt esetben harmadik országbeli cégeknek is átadja, amelyek az előbb említett cél megvalósítása során az Adatkezelő partnereinek minősülnek.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Fontos tudnivalók:

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak általában ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogathatók, azonban előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak egyes részeinek eléréséhez regisztráció, és ezzel egyidejűleg személyes adatok megadása szükséges. Ezzel együtt, bármely weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az Alpha-Vet Kft., mint Adatkezelő részére.

Az érintett az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben

részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A weboldalak:

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.

A weboldalak tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt, így azokért az Adatkezelő semminemű felelősséget nem vállal. A Weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. Jelen Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását.

Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus levélcímen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Záradék

Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat az Alpha-Vet Kft. (cg.:, székhely: 1194,  Budapest, Hofherr u. 38-42.), mint adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából kezelje és tárolja. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.

DEFINÍCIÓK

személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás:

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az

adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,

így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás:

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás:

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végre

hajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely

az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely

vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország:

minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Privacy policy:

By accepting this privacy policy I hereby contribute to Alpha-Vet Ltd. (CRN: 01 09 730169, location: HUNGARY 1194

Budapest, Hofherr str. 38-42. ) - hereinafter referred to as data manager - handling the personal data I provided while visiting

the websites operated by the data manager for market research and direct marketing purposes.

I accept that in the future, the data manager may give my personal data to those cooperating, - in justified cases third

countries who can be considered as partners of the data manager.

The data manager accepts to use or transmit the personal data only for the above mentioned purpose, in accordance with

the current data protection laws in force.

Information:

The websites maintained by the data manager can be reached for free without providing any personal information, although in some cases registration and the provision of personal information may be necessary.

Provision of personal data during any kind of website-registration is facultative, the user may decide whether to provide privacy data or not. By providing personal information, the person concerned with data management declares that all the

data provided are correct and correspond to reality, and commits himself/herself to immediately inform the data manager (Alpha-Vet Ltd.) if the provided data change.The user can ask for information concerning the management of his/her personal data by contacting Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., and can also ask for the correction or deletion of his/her data.

Besides, the person concerned with data management has the right to object and the right of judicial law enforcement.The data manager is responsible for the protective and harmless handling of the data, and for the installation and operation of all of the necessary data-handling facilities. He/She ensures that no unauthorized person shall access, publish, transmit, modify or delete the personal data of the users. The above mentioned undertaking also applies for the other

employees taking part in the data management process.

The websites:

The content of the websites is the intellectual property of the data manager, and it shall not be used in any form without

the written authorisation of the data manager.

The content of the websites maintained by the data manager is for information only.

The website may contain links pointing to websites operated by third parties. The content of these sites is not the responsibility of the data manager.

Some parts of the website contain small data files (cookies). By visiting this website and using its particular functions you

give your agreement that the cookies will be stored on your computer, and you agree to allow the data manager to access

them.

The cookies are stored for 30 days according to the policy, but you can ask for deletion at any time. Besides, with the help of a browser software you can edit or stop the processes concerning cookies. Note that by deleting the cookies, you may not be able to use all the features of the website.

Csatlakozz hozzánk és kövess minket!

map icon  Központi címünk: 1194, Budapest, Hofherr Albert utca 38-40. (A parkolás Ingyenes!)
nyitas icon  H-P: 8-20; SZ:8-14 óráig
telefon icon  Vevőszolgálatunk: 06-1/348-3000 (H-P: 8-17 óráig)
level icon  info@happyandfit.eu