Rajzolj arcot a kutyának! JÁTÉKSZBÁLYZAT

  1. A szavazásban résztvevő személyek

A szavazásban részt vehet minden nagykorú természetes személy. A nyereményjátékban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

  1. Ingyenesség, a szavazásban való részvétel

2.1. A játékban résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2.2. A játékból -­ a Szervező megítélése alapján -­ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

2.3. Szervező kizárólag azokat a hozzászólásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-­mail címet vesz igénybe, a Szervező az adott Játékost és Pályázatát kizárhatja a Játékból. A játékkal kapcsolatos, Facebook profil és e-­mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

A játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, posztok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

  1. Játék mente

A Happy&Fit Facebook oldalán megosztott játék posztja alatt komment formájában a Játékosoknak a következő a feladata:

- Mentsék le a játék posztjának a képét, majd rajzoljanak a kutyának arcot. A képet hozzászólás formájában töltsék fel a játék posztja alá, majd taggeljék be egy kutyás társukat is.

  1. Nyertesek és nyeremények

Nyeremény: 2 db 10 kg-os HAPPY&FIT SUPERIOR Hipoallergén, gabomentes Kacsás táp

Egy nyertes kerül ki győztesen, aki az erre a célra szolgáló APP segítségével kerül kisorsolásra.

  1. Határidők

Hozzászólás: 2021. 04.21. éjfél

Eredményhirdetés: 2021.04.22. 18 óra

  1. A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest Facebook üzenetben értesítjük nyereményéről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.

  1. Szervezői jogai

Alpha-Vet Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Az Alpha-Vet Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

  1. Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Alpha-Vet Kft. adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Alpha-Vet Kft. minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Csatlakozz hozzánk és kövess minket!

map icon  Központi címünk: 1194, Budapest, Hofherr Albert utca 38-40. (A parkolás Ingyenes!)
nyitas icon  H-P: 8-20; SZ:8-14 óráig
telefon icon  Vevőszolgálatunk: 06-1/348-3000 (H-P: 8-17 óráig)
level icon  info@happyandfit.eu
© 2021 www.happyandfit.eu Minden jog fenntartva. Az oldalt készítette: AlphaVet - Marketing Igazgatóság.